Koniec sierpnia 2011 r. przyniósł zmiany w programie Rodzina na Swoim. Jedną z nich – najbardziej chyba rewolucyjną – było dołączenie do grona beneficjentów programu singli. Sprawdźmy, jakie zmiany w programie Rodzina na Swoim wprowadziła znowelizowana ustawa, której tytuł brzmi obecnie: o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.

Reklama

Na co może liczyć singiel?

Umożliwienie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu mieszkaniowego przez osoby samotne, niepozostające w związku małżeńskim to - można pokusić się o takie stwierdzenie – podstawowa zaleta modyfikacji programu Rodzina na Swoim.

Powiększenie grona beneficjentów programu o singli, nie oznacza bynajmniej, że o kredyt będzie mogła ubiegać się każda osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Podobnie jak małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci, tak i single będą musieli spełnić kilka ustawowych warunków:

• do dnia zawarcia umowy kredytu nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami domu lub mieszkania. Nie może im także przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu jednorodzinnego. Ponadto, w dniu zawarcia umowy kredytu muszą złożyć pisemne oświadczenie, że spełniają te warunki

• mogą otrzymać kredyt na zakup mieszkania o maksymalnej powierzchni użytkowej 50 m kw., przy czym dopłata do odsetek obejmowała będzie tylko 30 m. kw.

• muszą złożyć pisemne oświadczenie, że nie pozostają w związku małżeńskim

• o kredyt ubiegać się mogą osoby, które w momencie składania wniosku nie ukończyły 35 roku życia.

>>> Tu znajdziesz aktualne porównanie kredytów mieszkaniowych

Jakie są pozostałe modyfikacje wprowadzone przez zmienioną ustawę?

Umożliwienie skorzystania z programu Rodzina na Swoim singlom to, jak już pisałem, nie jedyna modyfikacja wprowadzona przez zmienioną ustawę. Pozostałe zmiany nie są niestety korzystne i wpłyną negatywnie na dostępność kredytów udzielanych w ramach programu.Podstawową zmianą „na minus” jest obniżenie średnich współczynników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Przed 31 sierpnia 2011 r. wynosiły one 1,4. Zmiana wysokości wskaźników dotyczy przede wszystkim rynku wtórnego, w którego przypadku maksymalna cena metra kw. została obniżona o ponad 42 proc. Rynek pierwotny został potraktowany nieco łagodniej.

W jego przypadku obniżka maksymalnej ceny metra kwadratowego sięgnęła „tylko” 28 proc w stosunku do limitów cen obowiązujących poprzednio. Współczynniki, o których mowa powyżej wynoszą obecnie:

  • · 1,0 dla będących w budowie lub nowo wybudowanych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jeżeli ich pierwszym użytkownikiem będzie docelowy kredytobiorca, lub
  • · 0,8 dla pozostałych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Wskaźniki te mają wpływ na maksymalną cenę metra kwadratowego domu lub mieszkania, którego budowę albo zakup można sfinansować kredytem. Ich obniżenie oznacza więc dla osób zainteresowanych konieczność szukania na rynku tańszych nieruchomości i może przełożyć się na niższą sprzedaż kredytów, zwłaszcza tych udzielanych na zakup nieruchomości z rynku wtórnego cieszących się dotychczas największym zainteresowaniem.

Ograniczenia wiekowe nie dotyczą tylko singli. Także małżonkowie będą mogli wnioskować o kredyt przed ukończeniem 35 lat. Warunek nie przekroczenia 35 roku życia dotyczy starszego z małżonków lub, jeżeli są w jednakowym wieku, obojga. Wiek nie gra tylko roli w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

>>>Porównaj kredyty w programie Rodzina na Swoim

Czy warto korzystać z programu Rodzina Na Swoim?

Osoby spełniające wymagania ustawowe, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z oferty kredytów mieszkaniowych udzielanych na warunkach komercyjnych na pewno powinny rozważyć skorzystanie z oferty Rodziny na Swoim. Program ten – mimo wszystko – nadal oferuje dość atrakcyjne zasady kredytowania: dopłaty do odsetek przez pierwszych 7 lat kredytowania czy możliwość przystąpienia do kredytu preferencyjnego osób z najbliżej rodziny, co może być istotną pomocą dla osób nieposiadających wystarczającej zdolności kredytowej.

Oczywiście, tak jak w przypadku każdego produktu finansowego warto zrobić rozeznanie na rynku. W programie uczestniczą 22 banki – należy więc porównać oferowane przez nie warunki kredytowania (nie muszą być jednakowe). Można też porównać ofertę kredytu udzielanego w ramach programu Rodzina na Swoim z kredytem udzielanym na warunkach komercyjnych. W niektórych sytuacjach, ten drugi może okazać się korzystniejszy.

Porównując te dwa kredyty należy zwrócić uwagę na wysokość raty po 8 latach – tj. po okresie, w którym korzysta się z dopłat z budżetu państwa. Pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy wiążemy się z bankiem na kilkadziesiąt lat. Warto więc poświęcić trochę czasu i energii na znalezienie najlepszej dla nas oferty.

Liczby nie kłamią …

Preferencyjne kredyty mieszkaniowe udzielane w ramach programu Rodzina na Swoim, z uwagi na ograniczenia nałożone na potencjalnych kredytobiorców, nigdy nie znajdowały się w czołówce sprzedaży. Niemniej jednak stanowiły one uzupełnienie oferty kredytów udzielanych na zasadach komercyjnych. Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej BGK: w 2010 r. banki uczestniczące w programie udzieliły 43 120 kredytów.

W I półroczu 2011 r. udzielonych zostało 27 475 kredytów. Z tej liczby 15 410 (56,09 proc.) kredytów przeznaczonych było na zakup nieruchomości na rynku wtórnym, 6 834 (24,87 proc.) – na zakup domu/mieszkania na rynku pierwotnym, a 5 231 (19,04 proc.) – na budowę domu jednorodzinnego. W I półroczu 2011 r. kredyty udzielane w ramach programu Rodzina na Swoim były najbardziej popularne wśród klientów w wieku 30-34 lat (36,31 proc.) i 25-29 lat (35,73 proc.).

Największą sprzedaż kredytów udzielanych w ramach programu Rodzina na Swoim w I półroczu 2011 r. odnotowano w województwie Śląskim (bez Katowic) – 10 613, na drugim miejscu znalazło się woj. Mazowieckie (bez Warszawy) – 9 708 kredytów, a na trzecim – województwo Wielkopolskie (bez Poznania) – 8 169 kredytów.