Jeśli chodzi o kredyty dla firm banki deklarują obniżanie marż. Będzie to najważniejsza zmiana w najbliższym czasie. Bankowcy odnotowują wzrost zainteresowania  wśród przedsiębiorców kredytami, zwłaszcza tymi krótkoterminowymi.

Zdaniem ankietowanych banków, polityka kredytowa wobec przedsiębiorstw nie ulegnie w III kwartale 2011 r. znacznym zmianom. Banki oczekują nieznacznego  złagodzenia polityki kredytowej, w szczególności w kategorii kredytów krótkoterminowych: w przypadku dużych przedsiębiorstw złagodzenie zadeklarowała niemal jedna czwarta banków, zaś w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw procent netto odpowiedzi wyniósł około 12 proc. Większość banków nie przewiduje zmian polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw.

Niemal jedna trzecia banków oczekuje wzrostu popytu na kredyty krótkoterminowe ze strony małych i średnich przedsiębiorstw w III kwartale 2011 r. Odsetek banków spodziewających się wzrostu popytu w pozostałych kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw obniżył się w porównaniu z poprzednią edycją ankiety. Banki oczekują wzrostu popytu przede wszystkim w przypadku kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw (procent netto około 20 proc.) oraz kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (procent netto około 18 proc.).

Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, trwa nieznaczne zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych.  Tylko co czarty bank  zamiar złagodzić politykę kredytową w zakresie kredytów mieszkaniowych. Niemal trzy czwarte banków zaostrzyło warunki udzielania kredytów mieszkaniowych. Głównie chodzi o zdolność kredytową