Reklama

Grupa PHN rozpoczęła rozmowy z kluczowymi deweloperami z branży biurowej na temat przeprowadzenia inwestycji w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Od wyniku tych negocjacji oraz terminu otrzymania pozwolenia na budowę uzależniony jest termin rozpoczęcia inwestycji. Wstępnie spółka planuje rozpoczęcie budowy w 2014 roku.

Grupa PHN to nowy gracz na polskim rynku nieruchomości. Spółka powstała w wyniku konsolidacji spółek Skarbu Państwa z sektora nieruchomości. Grupę tworzą spółki: Intraco, Budexpo i Polski Holding Nieruchomości. Ten ostatni z kolei składa się ze spółek: Dipservice, Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „Agro”, Argo, Składnica Księgarska, Kaskada oraz Cobo. We wszystkich tych podmiotach pierwsze skrzypce gra Skarb Państwa. Po ich połączeniu w Grupę PHN Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza ją sprywatyzować przez warszawską giełdę.

– Ideą przyświecającą powstaniu spółki była konsolidacja sektora nieruchomości, podobnie jak nastąpiło to w sektorze energetycznym. Celem Ministerstwa Skarbu Państwa jest stworzenie największej spółki w sektorze zarządzania i obrotu nieruchomościami, a docelowo debiut publiczny Grupy PHN na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – mówi Krzysztof Walenczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Będzie to jedna z większych prywatyzacji, ponieważ wartość rynkowa wszystkich nieruchomości Grupy PHN oszacowano na prawie 2,3 mld zł. W skład majątku wchodzi około 180 nieruchomości, w tym niezabudowane działki o powierzchni ponad 1300 ha.

– Ambicją Grupy PHN jest stworzenie największej spółki zarządzającej nieruchomościami w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Połączenie kilku doświadczonych spółek pozwoli uzyskać efekt synergii, a przez to zwiększy potencjał rozwojowy całej grupy – uważa Wojciech Papierak, prezes Grupy PHN.

Poza wieżowcem przy ul. Świętokrzyskiej do najbardziej zaawansowanych projektów deweloperskich Grupy PHN w Warszawie należy budynek biurowy przy ulicy Foksal 10A.

Ma on szanse powstać wcześniej niż wspomniany niebotyk. Inwestor ma już prawomocne pozwolenie na budowanie gmachu o powierzchni około 4,4 tys. mkw. Trwają też prace nad przygotowaniem kosztorysów inwestorskich i nad wyborem generalnego wykonawcy. Z kolei wiosną 2013 roku może się rozpocząć budowa kompleksu przy al. Wilanowskiej na Mokotowie. Na parceli zlokalizowanej tuż przy Galerii Mokotów Grupa PHN planuje wybudowanie budynków biurowych lub wariantowo zespołu, na który składać się będzie budynek biurowy i budynek hotelowy. Obecnie trwają prace projektowe i równolegle prace przygotowawcze do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Wszystkie wspomniane inwestycje były już wcześniej zapowiadane przez Dipservice – jedną ze spółek, która wchodzi teraz w skład Grupy PHN. Niestety, mimo upływu już kilku lat od pierwszych zapowiedzi projekty te pozostawały jedynie na papierze. Może tym razem będzie inaczej.