Na terenie Rembertowa funkcjonują cztery przedszkola publiczne (w tym dwa w Starym), pięć niepublicznych oraz oddziały przedszkolne dla sześciolatków w dwóch szkołach podstawowych. Popyt na zapisanie dzieci do placówek jest duży. Świadczą o tym chociażby nowe prywatne placówki. Ostatnia powstała w tym roku. Budowa nowego miejskiego przedszkola była zapisana w wieloletnim planie inwestycyjnym dzielnicy na lata 2011 – 2015. Miała rozpocząć się w tym roku i potrwać dwa lata. Jej koszt oszacowano na około 7 mln zł.

Reklama

Powstały w 2010 r. projekt budowlany zakłada, że placówka miałaby funkcjonować w jednokondygnacyjnym budynku z dwuspadowym dachem. Znalazłyby się w nim cztery oddziały, w których wygospodarowano miejsca dla 100 maluchów podzielonych na 25-osobowe grupy. Zaplanowano też salę wielofunkcyjną przeznaczoną m.in. do zajęć ruchowych i rytmiki. Jedzenie dla podopiecznych przedszkola byłoby przygotowywane na miejscu. Maluchy miałyby opiekę pielęgniarki. W projekcie nie zabrakło także placu zabaw, a budynek został także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. wejście główne do niego oraz wyjście ewakuacyjne z korytarza głównego.

Władze dzielnicy są jednak zdania, że nowa placówka nie ma racji bytu i należy przesunąć środki na jej powstanie. – Mamy wolne miejsca w przedszkolach – mówi Agnieszka Kądeja, burmistrz Rembertowa. Powstała nawet analiza celowości budowy nowego przedszkola. Zakłada ona, że dynamika przyrostu naturalnego do roku 2030 w Rembertowie będzie nieznaczna, więc liczba miejsc w przedszkolach jest wystarczająca. Przedstawiciele dzielnicy uważają też, że gdy zajdzie potrzeba, znajdą się jeszcze dodatkowe miejsca w innej placówce.

– Samorządowe przedszkola są w stanie zagwarantować w nowym 2011/2012 roku szkolnym łącznie 550 miejsc. W razie konieczności istnieje możliwość uruchomienia dodatkowego oddziału w przedszkolu przy ul. Admiralskiej 17, wówczas liczba miejsc może zwiększyć się do 575. Ponadto w dwóch szkołach podstawowych od 1 września uruchomionych zostanie pięć oddziałów przedszkolnych, tzw. zerówek, w których realizować będzie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego około 120 dzieci pięcio- i sześcioletnich. Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli zapewniła wszystkim dzieciom, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w Dzielnicy Rembertów, miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2011/2012 – tłumaczy Katarzyna Roth-Sikorska, rzecznik Rembertowa. Władze dzielnicy zamiast wydać pieniądze na nową placówkę, chętniej przeznaczyłyby je na remonty chodników, oświetlenia czy kanalizacji.

Z takimi argumentami nie zgadzają się rodzice przedszkolaków. Większość z nich popiera jednak budowę nowego przedszkola. – Nowa placówka jest naprawdę potrzebna. Zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku próbowałam zapisać synka do publicznego przedszkola. Oba podejścia były nieudane i moje dziecko musiało iść do prywatnej placówki – mówi Agnieszka Mućko, mama 4-letniego Kacpra. Wtóruje jej Magdalena Chmielewska, mama 3,5-letniego Jasia.

– Mieliśmy szczęście, że jedni z rodziców zrezygnowali i tym samym zwolniło się miejsce w przedszkolu dla mojego synka. Wielu moich znajomych musiało jednak zapisać dzieci do prywatnych instytucji. Nowe przedszkole jest potrzebne ze względu na dynamiczny rozwój dzielnicy. Przy samej ul. Czwartaków znajduje się nowe wielkie osiedle. I wciąż przybywa domów – dodaje Magdalena Chmielewska.

Podobnego zdania są przedstawiciele Rady Osiedla „Stary Rembertów”. Uważają, że zaniechanie budowy pozbawia mieszkańców osiedla perspektywicznej inwestycji, która jest niezbędna do zabezpieczenia miejsc przedszkolnych w następnych latach, a tym samym przy okazji nie uwzględnia aspektu atrakcyjności Rembertowa jako miejsca do osiedlania się nowych mieszkańców.

– To absurd, że władze Rembertowa zakładają, że ich dzielnica nie będzie się rozwijać, a to właśnie niewybudowanie przedszkola przybliża nas do tego – uważa Maciej Iwanicki z Rady Dzielnicy Rembertów. O tym, czy przedszkole przy ul. Czwartaków powstanie, zadecydują stołeczni radni, którzy będą głosować w połowie czerwca w sprawie proponowanych zmian w budżecie Rembertowa.