Obecnie budowanie domów na obszarze Wawra może oznaczać konieczność późniejszego zamawiania szambiarki. Do tej pory skanalizowanie dzielnicy nie przekracza bowiem 25 proc. Wiąże się to nie tylko z dużymi wydatkami za opróżnianie szamb (wywóz 10 m sześc. nieczystości to wydatek 200 zł), ale także z nieprzyjemnymi sytuacjami m.in. podczas załamania pogody. Mieszkańcy niejednokrotnie brodzili już po kostki w wodzie, nawet po niewielkich opadach deszczu. Nie zraża to bynajmniej wszystkich deweloperów i inwestorów prywatnych. Od kilkunastu już lat można zaobserwować zainteresowanie budowaniem na terenie Wawra. Nie jest to jednak budownictwo porównywalne do często zestawianej z nim prężnie rozwijającej się Białołęki, bo warunki zabudowy w obu dzielnicach są inne.

Reklama

"W Wawrze plany zagospodarowania na ogół nie przewidują budowy bloków, a jedynie domy jednorodzinne, bliźniacze i szeregowe, z odpowiednim zabezpieczeniem powierzchni biologicznie czynnej. Jedyne blokowisko występuje na osiedlu Marysin Wawerski" - tłumaczy Andrzej Murat, rzecznik Wawra Dzielnica liczy na to, że zainteresowanie inwestowaniem na jej terenie będzie większe po tym jak powstanie kolektor W. Ma on za zadanie znacznie ją ucywilizować poprzez podłączenie jej do kanalizacji.

"Inwestycja jest z jednym z etapów stworzenia systemu transportu ścieków z części dzielnicy Wawer do oczyszczalni ścieków Czajka. Kolektor W ma przebiegać ulicami: Nowozabielska – Kadetów – Trakt Lubelski – Zwoleńska" - wylicza Roman Bugaj, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Plany budowy tej ogromnej ponad 6-km rury snuto jeszcze przed rozpoczęciem powstawania Trasy S.

"Trasa jako priorytetowa zatrzymała budowę kolektora W na kilka lat, a stwarza on szansę skanalizowania prawie całej zachodniej części Wawra, od torów kolejowych, po Wisłę. To by dotyczyło około 40 – 50 proc. mieszkańców dzielnicy" - tłumaczy AndrzejMurat. Kolejne opóźnienie w powstaniu kolektora spowodował problem z wykupem działek, na których ma on przebiegać, lecz ten etap udało się już zamknąć.

Budowę podzielono na etapy. Właśnie dobiega końca pierwszy. "Budowa pierwszego odcinka o długości 508 m rozpoczęła się 25 lutego 2009 r. Termin zakończenia planowany jest na drugą połowę 2011 r. Etap ten przebiega w ul. Nowozabielskiej od ulicy Stoczniowców do ul. Gułowskiej. Koszt inwestycji wynosi blisko 6, 6 mln zł" - tłumaczy rzecznik MPWiK. Na kluczowy etap (długość około 6013 m) przebiegający ul. Nowozabielską (przy Gułowskiej) Kadetów, Trakt Lubelski i ul. Zwoleńską (do ul. Rogatkowej) w marcu 2011 r. ogłoszony został przetarg.

"Zakończenie tej procedury jest uwarunkowane ewentualnym złożeniem przez wykonawców odwołań od decyzji komisji przetargowej, a w dalszej kolejności do Krajowej Izby Odwoławczej. Ukończenie inwestycji planowane jest na koniec 2012 r., jednak może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia odwołań" -tłumaczy rzecznik MPWiK.

Ostatni, trzeci etap o długości około 450 m (w ul. Zwoleńskiej od ul. Rogatkowej do ul. Patriotów) realizowany będzie w koordynacji z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych ze środków MPWiK. Koszt inwestycji to 114,5 mln zł (wyłączając trzeci etap). Część z nich pokryje Unia Europejska. Po wybudowaniu kolektora zbiorczego W inwestor, czyli MPWiK, będzie sukcesywnie wykonywać sieci doprowadzające ścieki do niego, budując sieć wzdłuż ulic i odgałęzienia do granic działek.

Oznacza to, że wykonanie dalszej części przyłącza (w tym uzyskanie warunków technicznych przyłączenia, opracowanie dokumentacji projektowej) będzie leżało po stronie właściciela. Wodociągowcy nie mogą wchodzić bowiem na teren cudzych działek. "Gdy powstanie możliwość podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej, właściciel domu może zrezygnować z szamba, ale nie musi. W poprzednich latach miasto oferowało im 3 tys. zł za rezygnację z szamba na rzecz przyłączenia się do istniejącej sieci. Niektórzy skorzystali z tej oferty, inni nie" - mówi Andrzej Murat.

Budowa na Wawrze to nie koniec planów MPWiK. Do końca 2015 roku planuje pokryć siecią wodno-kanalizacyjną 98 proc stolicy. "W latach 2011 – 2015 zainwestujemy w Warszawie blisko 2 mld zł. W tym czasie wybudowanych zostanie około 316 km sieci wodociągowej oraz około 262 km sieci kanalizacyjnej. Łączne nakłady na urządzenia wodociągowe wyniosą blisko 400 mln zł. Przeszło 60 proc. inwestycji w budowę sieci kanalizacyjnej realizowanych jest na terenie dzielnic Białołęka i Wawer" - kwituje Roman Bugaj.