Książkę obiektu budowlanego prowadzi właściciel lub zarządca dla budynku i obiektu budowlanego, który wprawdzie nie jest budynkiem, ale jego projekt został objęty obowiązkiem sprawdzenia. Jest ona przeznaczona do zapisów, które dotyczą przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu. Dokonuje ich właściciel, zarządca albo osoba przez nich upoważniona.

Reklama

Książkę zakłada się w dniu przekazania budynku do użytkowania i prowadzi się ją przez cały czas jego użytkowania. Musi mieć format A4, ponumerowane strony i być wykonana w sposób trwały. Po całkowitym zapełnieniu jej zakłada się kolejny tom i na stronie tytułowej zapisuje jego numer oraz datę założenia.

Nie muszą jej prowadzić właściciele i zarządcy m.in. budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków zagrodowych i letniskowych. Z tego obowiązku zostali zwolnieni także właściciele i zarządcy obiektów mostowych, pod warunkiem że prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Do książki obiektu budowlanego dołącza się następujące dokumenty: protokoły z kontroli obiektu, oceny i ekspertyzy, które dotyczą jego stanu technicznego, świadectwa charakterystyki energetycznej. Natomiast właściciel lub zarządca powinien dokumenty udostępnić przedstawicielom organów upoważnionych do kontroli utrzymania tych obiektów we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.

Zawartość książki podczas kontroli sprawdzają więc inspektorzy z następujących inspekcji; nadzoru budowlanego, sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, ochrony środowiska, państwowej straży pożarnej i urzędu skarbowego. Mają prawo również do niej zajrzeć ubezpieczyciele, którzy dokonują wyceny obiektu albo wypłacają odszkodowanie.