Drastyczny spadek liczby transakcji wywołany za wysoką ceną mieszkań i ograniczeniami w dostępie do kredytów spowodował zastój, który doprowadził do obniżek prowizji – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród pośredników przez Szybko.pl i Expandera.

Portal Szybko.pl wraz Expanderem zapytał 198 pośredników z całego kraju o szczegóły ich pracy. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2009 r. Agenci odpowiadali na pytania o wyniki w minionym roku i porównali je z 2008 r.

Dwa lata temu 53 proc. agentów nieruchomości pośredniczyło w ciągu miesiąca średnio w 1 do 2 transakcji, a aż 37 proc. nawet w 3 do 5. Rok później był już znacznie gorzej. Jak pokazują wyniki średnio dwóch z pięciu (38 proc.) agentów nie sprzedawało miesięcznie nic. Do dwóch transakcji miesięcznie doprowadzało 41 proc., a więc o 12 proc. mniej niż w ubiegłym roku.

Zastój na rynku zmusił agencje do obniżenia prowizji. Wśród ankietowanych agentów ponad połowa (55 proc.) stwierdziła, że w ubiegłym roku prowizje zmalały. Jedynie 3 proc. zaznaczyło odpowiedź ȁE;wzrosłyȁD;. 41 proc. uważa zaś, że pozostały bez zmian. Pracownicy agencji nieruchomości odpowiadali także na pytanie o wysokość marży pobieranej w 2009 roku. Z danych wynika, że najbardziej popularne było pobieranie od 2,1 proc. do 2,5 proc. wartości transakcji – 39 proc. Nieco mniej, bo 38 proc. wskazań, otrzymała odpowiedź od 1,6 proc. do 2 proc. Najmniejsza prowizja pobierana była sporadycznie, raptem 7 proc. pośredników określiło pobieraną prowizję na tym poziomie. W ubiegłym roku między 2,6 proc. a 3 proc. od kwoty transakcji dostało aż 13 proc. agentów. Co ciekawe byli także szczęśliwcy, którzy dzięki finalizacji umowy dostali ponad 3,5 proc. – ale było ich zaledwie dwóch na stu. Jakie były przyczyny tak słabych wyników? Ankietowani zgodnie uważają, że największy wpływ na niski poziom sprzedaży miały ex aequo (64 proc. wskazań) zbyt wysoka cena nieruchomości oraz nieuzyskanie przez klienta kredytu.

Warto zauważyć, że w większości przypadków wciąż pobierane są prowizje od obu stron umowy. Takie rozwiązanie stosują pracodawcy 63 proc. ankietowanych. Jedna czwarta badanych pośredników nakłada marże wyłącznie na sprzedającego, a 10 proc. na kupującego. W związku z nasileniem konkurencji wśród pośredników w obrocie nieruchomościami coraz częściej praktykowanym rozwiązaniem jest pobranie prowizji jedynie od właściciela sprzedawanego mieszkania – zauważają analitycy Szybko.pl i Expandera. Z roku na roku coraz więcej agencji reklamuje swoje usługi hasłem ȁE;kupujący nie płaci prowizjiȁD;. 22 proc. ankietowanych pośredników zadeklarowało iż w 2010 roku w celu zwiększenia sprzedaży i poprawienia swojej pozycji konkurencyjnej na rynku będzie pobierało prowizję tylko od jednej strony transakcji.

Co oczywiste, spadek prowizji miał też bezpośredni wpływ na wynagrodzenia agentów. 55 proc. ankietowanych zadeklarowało, iż w 2009 roku zarabiało mniej niż 12 miesięcy wcześniej. Szczegółowe dane nie napawają agentów optymizmem.

– ȁE;Nikt nie powie tego głośno, ale w ubiegłym roku mocno dostaliśmy po kieszeni. Poradzili sobie starzy wyjadacze, jednak były miesiące, że i oni mieli problemy z uzyskaniem odpowiedniego wynagrodzeniaȁD; – mówi pracownik jednej z dużych sieciowych agencji.

I rzeczywiście: w 48 proc. przypadków obniżono prowizję o 0,5 punktu lub mniej; w 46 proc. obniżki wynosiły od 0,6 do 1 punktu procentowego. Prowizja blisko co dziesiątego ankietowanego stopniała o więcej niż 1 punkt procentowy.