Największy odsetek osób mieszkających w nieruchomościach obciążonych zadłużeniem w Unii Europejskiej występuje w Holandii. W tym kraju na koniec ubiegłego roku sześciu na dziesięciu obywateli mieszkało w domu lub mieszkaniu pod które zaciągnięto kredyt hipoteczny lub pożyczkę. W Szwecji ponad połowa społeczeństwa mieszka w kredytowanych nieruchomościach. Odsetek przekraczający 40% występował jeszcze w Danii, Belgii i Finlandii. Wysoko w zestawieniu znajduje się reprezentacja Skandynawii. Powyżej średniej dla całej Europejskiej Wspólnoty – która wynosi niecałe 25% - plasowały się również Portugalia, Francja, Hiszpania oraz Niemcy.

Reklama

Polacy wystrzegają się kredytu

W porównaniu do krajów zachodniej i północnej części starego kontynentu, Europa Środkowa jawi się, jako nader konserwatywne miejsce. Przynajmniej, jeśli chodzi o kupno nieruchomości na kredyt. Mieszkańcy większości krajów naszego regionu mają zdecydowanie inne podejście do zaciągania zobowiązań w bankach, niż ich zachodni sąsiedzi. - Nie jest żadną tajemnicą, że również Polacy, jeśli nie muszą, to wolą nie zadłużać się w banku lub innej instytucji finansowej – wskazuje Jarosław Mikołaj Skoczeń z EMMERSON Realty S.A.

- Polacy wolą najpierw wykorzystać posiadane oszczędności, a dopiero gdy tych zabraknie wówczas sięgają po kredyt lub pożyczkę – dodaje ekspert. Potwierdzają to dane Eurostatu.

W Polsce około 73% społeczeństwa mieszka we własnych mieszkaniach, w których księgach wieczystych na próżno szukać wpisu mówiącego o ciążących na nich kredycie czy pożyczce. Podobny odsetek można zaobserwować na Litwie i Łotwie. Z kolei w Chorwacji, Bułgarii i Rumunii udział obywateli, którzy zamieszkują obciążone długiem nieruchomości jest jednocyfrowy. Fakt iż obecnie w Polsce i innych krajach naszego regionu odsetek osób, które mieszkają w nieruchomościach z kredytem lub pożyczką jest mniejszy, niż w drugiej części kontynentu, wynika poniekąd z zaszłości historycznych. Jarosław Mikołaj Skoczeń z EMMERSON Realty S.A. zaznacza, że taki stan rzeczy jest powiązany z rozwojem sektora finansowego.

- W naszej części Europy w pełni komercyjna działalność instytucji finansowych rozpoczęła się dopiero po 1989 roku. W Polsce szalejąca w latach 90-tych inflacja powstrzymywała jednak rozwój rynku kredytów hipotecznych. Na dobrą sprawę zaczął on rosnąć dopiero po 2000 roku, kiedy udało się zbić inflację z dwu do jednocyfrowych poziomów – mówi.