Historia początków Bielan jest mało znana. Istnieje co prawda kilka wersji historycznego uzasadnienia nazwy Bielany, ale nie wiadomo, która z nich jest prawdziwa i czy w ogóle któraś jest bliska prawdy. Bezsprzeczne jest jedynie to, że pierwsze osadnictwo w tym rejonie datowane jest na szesnasty wiek, zaś główny rozwój tego rejonu to wiek dziewiętnasty i dwudziesty.

Właśnie w dziewiętnastym wieku, a dokładnie pod jego koniec, powstała architektoniczna koncepcja, według której zbudowano i nadal tworzy się poszczególne części tego urokliwego rejonu. Chodzi o pomysł miasta ogrodu, czyli zabudowy miejskiej opartej na planie koła. Wokół jednego centralnego punktu tworzono koncentryczne okręgi, które były szlakami komunikacyjnymi.

Pomiędzy szlakami tworzyły się kwartały, w których wznoszono budynki mieszkalne, usługowe oraz użyteczności publicznej. Równocześnie od centralnego punktu miasta – ogrodu promieniście prowadzono linie ku zewnętrznym okręgom.

Miasto ogród to zharmonizowane, zaplanowane i efektywnie rozmieszczone tereny zielone. Tu nie ma miejsca na przypadkowość. Ta dziewiętnastowieczna koncepcja zakłada, że tereny zielone w połączeniu z koncentrycznym i promienistym rozkładem ciągów komunikacji zapewniają idealne napowietrzenie wszystkich miejsc z korzyścią dla mieszkańców oraz dla bogatej sfery roślinnej.

Dlatego właśnie Bielany wolne są od zapachu miasta typowego dla innych dzielnic stolicy. Nawet w upalne dni da się tu odczuć bryzę przyjemnego powiewu lasu i zapach ściółki. Dzisiejsze Bielany to idealnie zharmonizowana dzielnica. Dzięki staraniom lokalnych władz rozwój dzielnicy jest zrównoważony i jednostajny w zakresie proporcji terenów zielonych do terenów mieszkalnych.

Za wyjątkiem osadnictwa lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych budownictwo Bielan zapewnia przez cały czas niezwykle wysoki komfort życia mieszkańców.

Największym terenem parkowo-leśnym jest najbardziej wysunięty na wschód Las Bielański. Ten wspaniały obszar to źródło właściwego napowietrzenia i nawilżenia otaczającej zabudowy mieszkaniowej. Niejako uzupełnieniem Lasu Bielańskiego są: park Olszyna czy Lasek S. Lindego.

Na północnym krańcu Bielan znajdziemy Las Młociński oraz park Młociński, które płynnie przechodzą w tereny Puszczy Kampinoskiej. Od zachodniej strony Bielany zamyka park Leśny Bemowo ze znajdującym się w nim Fortem Babice oraz Fortem Radiowo.


Właśnie te dwa historyczne zabudowania, znajdujące swoje początki na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku, w połączeniu z Fortem Bielany w Lesie Bielańskim i klasztorem oo. Kamedułów stanowią oś historyczną tego rejonu, którą można porównać do słynnej osi królewskiej istniejącej w Warszawie za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bielany to również wiele mniejszych skwerów parkowych i zieleńców, chociażby takich jak park Olszyna czy park Nowa Warszawa.

Co dzisiaj można znaleźć na terenie Bielan? Historia i dzień dzisiejszy przeplatają się tutaj ze sobą na każdym kroku. Prosta architektura niskich domów z pierwszej połowy dwudziestego stulecia uzupełnia dzisiejsze nowoczesne bryły architektoniczne dostarczane przez wybitnych architektów współpracujących z deweloperami operującymi na warszawskim rynku.

Dzisiejsze Bielany to nowoczesne budynki apartamentowe oraz budynki z mieszkaniami o podwyższonym standardzie. Prawie wszystkie mają podziemne garaże wielopoziomowe, reprezentacyjne wejścia przez lobby lub recepcje. W części projektów znajdziemy również dodatkowe funkcjonalności dla mieszkańców, takie jak sale fitness, sauny czy lokale usługowe, które zapewniają wszystkie artykuły pierwszej potrzeby na wyciągnięcie ręki.

Jednym z największych atutów Bielan jest kompozycja trzech zasobów komunikacyjnych, które już istnieją, oraz czwartego, który właśnie się tworzy. Znajdziemy tu linie tramwajowe, autobusowe oraz linię metra.

Niezależnie od tego, z którego środka komunikacji skorzystamy, zawsze mamy możliwość szybkiego przedostania się do centrum stolicy. Dla mieszkańców, którzy nad komunikację miejską przedkładają własny transport, oferta komunikacyjna jest również bogata.

Począwszy od dobrze zaplanowanych i jakościowo bardzo dobrze wykonanych ścieżek rowerowych, którymi można dotrzeć praktycznie wszędzie, a skończywszy na rozwiązaniach transportu samochodowego. Będąca właśnie na ukończeniu budowa węzła i mostu Północnego oraz planowana budowa trasy szybkiego ruchu wzdłuż dzisiejszej ul. Nocznickiego to doskonałe rozwiązanie, które poprzez sieć wybudowanych i budowanych elementów obwodnicy miasta otworzy błyskawiczny dostęp do wszystkich dzielnic poza centrum.