Pekaesowi udało się przed kilkoma tygodniami pozbyć działki na Woli, na której planował osiedle mieszkaniowe. Nabywca znalazł się też na parcele przy ul. Grzybowskiej 81, na której Pekaes planował postawienie biurowca o powierzchni całkowitej ponad 15 tys. mkw. i użytkowej biur i lokali usługowych około 9,3 tys. mkw. W podziemiach miał znaleźć się parking na ponad 100 samochodów. Projekt biurowca wyłoniony w drodze konkursu powstawał w pracowni Grupa 5.

Reklama

Teraz to wszystko, z całym dobrodziejstwem inwentarza (umowa zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu obejmuje też prawa i roszczenia wynikające z prac projektowych oraz z zawartych umów z gestorami mediów), chce przejąć firma Unibep, która miała być generalnym wykonawcą wartej ponad 40 mln zł budowy. Strony podpisały umowę warunkową, która dojdzie do skutku, jeśli prezydent m.st. Warszawy nie skorzysta z przysługującego prawa pierwokupu.

Zakup parceli na Woli nie jest pierwszym projektem przejętym przez Unibep jako generalnego wykonawcę. W grudniu 2008 r. firma odkupiła też rozpoczęte osiedle na Olszynce Grochowskiej od Spółdzielnię Inwestycji Mieszkaniowych Simur. Unibep zakończył juz jego budowę i sprzedaje lokale w ostatnim etapie.