Warszawa teraz ma najwyższe ceny lokali i nie najwyższe pensje…

Reklama

Dostępność cenowa metrażu oczywiście może być różna dla każdej osoby zamierzającej kupić lokum. Wszystko zależy od poziomu zarobków takiego nabywcy i ceny preferowanego mieszkania. Na podstawie danych statystycznych GUS-u i NBP, można jednak ocenić przeciętne różnice pomiędzy dostępnością cenową lokali z największych miast kraju. W ramach takiej analizy, portal RynekPierwotny.pl wziął pod uwagę przeciętne wynagrodzenie netto z sektora przedsiębiorstw oraz średnią transakcyjną cenę za 1 mkw. nowych i używanych mieszkań.

Informacje dotyczące przeciętnych cen mieszkań, raczej nie wzbudzają zaskoczenia. Warszawa nadal jest zdecydowanym liderem pod względem średniego kosztu zakupu nowego M (ok. 7500 zł/mkw.). Na drugim biegunie lokuje się Zielona Góra (ok. 3500 zł/mkw.). O wiele bardziej zaskakująco prezentują się dane na temat przeciętnego poziomu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw – tłumaczą eksperci RynekPierwotny.pl. Z tych informacji wynika, że Warszawa nie przoduje już pod względem wysokości płac. Stołeczne miasto niedawno zostało wyprzedzone przez Gdańsk.

Na podstawie zgromadzonych informacji, można łatwo obliczyć przeciętny czas pracy na przykładowe mieszkanie z poszczególnych miast. Ten modelowy lokal liczy sobie 50 mkw. i cechuje się przeciętną ceną transakcyjną 1 mkw. z danego rynku. Jeżeli przyjmiemy, że samotny nabywca przykładowego mieszkania będzie odkładał co miesiąc 20 proc. swojej pensji netto, to czas pracy potrzebny do zakupienia M (po obecnej cenie) wyniesie:

Białystok - 35 lat
Bydgoszcz - 33 lata
Gdańsk - 31 lat
Katowice - 24 lata
Kielce - 31 lat
Kraków - 37 lat
Lublin - 33 lata
Łódź - 28 lat
Olsztyn - 31 lat
Opole - 28 lat
Poznań - 33 lata
Rzeszów - 31 lat
Szczecin - 28 lat
Warszawa - 38 lat
Wrocław - 35 lat
Zielona Góra - 28 lat


Oprócz złego wyniku dotyczącego Warszawy, uwagę zwraca również długi czas pracy na mieszkanie w Krakowie. Słabo wypadły też trzy inne metropolie (Wrocław, Poznań i Gdańsk). Nieco lepiej prezentuje się Łódź (wynik: 28 lat), ale to poprzemysłowe miasto jest mniej atrakcyjne osadniczo. Podobna sytuacja dotyczy Katowic, które uzyskały najlepszy wynik (24 lata) ze względu na niski poziom cen metrażu i pozytywny wpływ, jaki sektor wydobywczy wywiera na lokalny poziom wynagrodzeń.

Zakupy inwestycyjne wpływają na poziom cen w stolicy i Krakowie

W nawiązaniu do zaprezentowanych obliczeń, warto zadać sobie pytanie o przyczyny tak niekorzystnego wyniku dwóch największych miast w Polsce (tzn. Warszawy i Krakowa). W przypadku wspomnianych metropolii, duże znaczenie mają dwie kwestie. Pierwszą jest negatywny wpływ bardzo drogich lokali na średni poziom cen 1 mkw. Warszawa oraz Kraków to dwa miasta, w których występuje rozbudowany segment mieszkań z najwyższej półki cenowej (cena powyżej 10 000 zł/mkw.).

Takie lokale po prostu zawyżają średnią dla całego rynku. Wydaje się jednak, że ważniejszy jest wpływ innego czynnika. Mowa o transakcjach wykonywanych przez inwestorów, które zwiększają popyt i windują ceny metrażu na poziom mniej adekwatny do zarobków. Zakupy inwestycyjne występują również w innych miastach wojewódzkich. Jednak to Warszawa i Kraków najbardziej przyciąga inwestorów mieszkaniowych. Opisywana sytuacja jest korzystna dla miejscowych sprzedawców lokali i jednocześnie niepożądana z punktu widzenia osób, które kupują mieszkanie w celach czysto użytkowych.