Osoby mieszkające w większych miastach mogą łatwo zauważyć, że pandemia COVID-19 nie powstrzymała prac budowlanych. Ewentualne spowolnienie inwestycji dotyczących budynków i obiektów inżynierii lądowej było najbardziej widoczne na początku epidemii koronawirusa. Później inwestorzy dość dobrze przystosowali się do nowych warunków. Dzięki niedawno opublikowanym informacjom Eurostatu można sprawdzić, czy podobna sytuacja dotyczyła również innych krajów Europy. To ciekawa kwestia, ponieważ wyniki budownictwa miały spore znaczenie dla skali recesji gospodarczej odnotowanej przez poszczególne kraje w 2020 roku.

Reklama

Budowlana zapaść była dobrze widoczna we Francji…

Europejski Urząd Statystyczny niedawno uzupełnił swoje dane na temat aktywności w budownictwie o odczyty dotyczące IV kw. 2020 r. Dzięki tej aktualizacji, eksperci portalu RynekPierwotny.pl mogli porównać średni poziom produkcji budowlanej różnych krajów Europy z całego 2019 r. oraz 2020 r. Wyniki takiego porównania uwzględniającego zmiany wartości dodanej w budownictwie przedstawiają się następująco:

Austria - spadek o 3,8% w 2020 r. względem 2019 r.
Belgia - spadek o 7,6%
Bułgaria - spadek o 5,7%
Chorwacja - wzrost o 4,4%
Czechy - spadek o 7,7%
Finlandia - wzrost o 1,0%
Francja - spadek o 14,8%
Holandia - spadek o 0,4%
Litwa - spadek o 1,5%
Łotwa - wzrost o 2,7%
Niemcy - wzrost o 3,7%
Norwegia - spadek o 3,2%
Polska - spadek o 3,5%
Portugalia - spadek o 3,3%
Rumunia - wzrost o 16,0%
Słowacja - spadek o 11,3%
Słowenia - wzrost o 0,4%
Szwajcaria - spadek o 0,3%
Węgry - spadek o 9,1%
Włochy - spadek o 7,6%


Reklama

W skali budowlanej zapaści widocznej m.in. we Francji i na Węgrzech, uwagę zwracają dobre wyniki niektórych krajów. Przykładowo, nasz zachodni sąsiad pomimo pandemii odnotował dość znaczący wzrost produkcji budowlanej. Ciekawie wygląda także rekordowy wynik dotyczący Rumunii, która m.in. dzięki dobrej kondycji budownictwa uniknęła sporego spadku PKB w 2020 r. O wiele gorzej radziła sobie "budowlanka" u naszych południowych sąsiadów. Ujemna zmiana wartości produkcji budowlanej na Słowacji okazała się jedną z największych w całej Europie.

Polscy inwestorzy wiosną i jesienią nadrobili zaległości

Zaprezentowany powyżej wynik Polski (spadek o 3,5 proc.) można ocenić jako przeciętny, ponieważ plasuje się on nieco niżej średniej obliczonej dla wszystkich analizowanych krajów (spadek o 2,6 proc.). W tym kontekście warto nadmienić, że nie dysponujemy jeszcze ubiegłorocznymi danymi dla kilku państw (m.in. Irlandii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii).

Posługując się statystykami dotyczącymi Polski, eksperci RynekPierwotny.pl sprawdzili natomiast, jak wyglądały kwartalne zmiany produkcji budowlanej w pandemicznym roku 2020. Mowa o następujących wahaniach:

I kw. 2020 r. - spadek o 42% względem IV kw. 2019 r.
II kw. 2020 r. - wzrost o 29% względem I kw. 2020 r.
III kw. 2020 r. - wzrost o 7% względem II kw. 2020 r.
IV kw. 2020 r. - wzrost o 22% względem III kw. 2020 r.


Powyższe wyniki potwierdzają, że tylko pierwszy kwartał minionego roku był krytyczny dla polskiej branży budowlanej. Taka sytuacja prawdopodobnie wiązała się z obawami o sytuację gospodarczą, a nie tylko samymi obostrzeniami sanitarnymi. Duże "odbicia" wartości dodanej w budownictwie były natomiast widoczne w drugim i czwartym kwartale. Wynik z końca roku może stanowić pewne zaskoczenie zważywszy na ówczesny rozwój drugiej fali pandemii.

Reklama

Ciekawie wyglądają również uzupełniające dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazują one, że w ujęciu rocznym (2019 r./2020 r.) produkcja dotycząca budynków spadła o 4,9 proc. W przypadku obiektów inżynierii lądowej i wodnej, analogiczny spadek wyniósł tylko 2,0 proc. Wzrost odnotowano natomiast w grupie specjalistycznych robót budowlanych. Do tej kategorii zaliczamy między innymi: rozbiórkę obiektów i przygotowanie terenu pod budowę, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, a także prace związane z wykonywaniem pokryć dachowych.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl