W przypadku skorzystania z takich udogodnień znacznie szybciej można odczuć oszczędności, a poniesione koszty będą miały szansę zwrócić się już w ciągu kilku pierwszych lat eksploatacji obiektu.

Reklama

W tym roku kontynuowane są dopłaty do budowy nowych domów energooszczędnych i pasywnych z programu EKO, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uzyskać można jednorazowe bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 30 tys. brutto w sytuacji, gdy budujemy dom energooszczędny lub nawet 50 tys. brutto, gdy zdecydujemy się na dom pasywny. W przypadku zakupu mieszkania w budynku energooszczędnym lub pasywnym - będzie to odpowiednio 11 tys. i 16 tys. zł brutto.

Program wywołał już zainteresowanie inwestorów - w pierwszych dwóch latach funkcjonowania systemu (2013-2015) zaplanowano pierwsze 100 milionów zł z przeznaczonego do 2018 roku budżetu 300 mln zł.

Z programem współpracują także banki, oferując kredyty hipoteczne na korzystnych warunkach. Pobudzenie rynku oraz przekonanie do inwestycji opartych o energooszczędne standardy wynikające z takich udogodnień jest już zauważalne. Dodatkowym bodźcem są zapisy dyrektywy unijnej z 2010 roku, która zakłada, że od 2020 roku wszystkie nowo powstające budynki będą musiały być zbudowane w zgodzie ze standardami domów pasywnych, a zużycie w nich energii powinno być na niemal zerowym poziomie.

Reklama

Jak uzyskać kredyt i dofinansowanie do budowy – krok po kroku

Aby uzyskać kredyt i dopłatę do takiej inwestycji, należy przebyć określoną procedurę. Często to właśnie jej nieznajomość blokuje przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Reklama

Składa się z kilku prostych i jasno rozplanowanych etapów - przez większość z nich przeprowadzi nas bank, który współpracuje z programem.

O kredyt możemy się ubiegać, kiedy otrzymaliśmy już pozwolenie na budowę na podstawie projektu, a całość jest pozytywnie rozpatrzona przez weryfikatora, którego wybieramy z listy umieszczonej na stronie NFOŚiGW. Aby jednak inwestycja mogła zostać zaliczona do energooszczędnej, obliczone przez architekta zużycie energii musi być zgodna z założeniami takiego budownictwa, a więc nie może przekraczać 40 kWh/mkw.

Natomiast w przypadku domu pasywnego wykorzystanie energii powinno wynosić do 15 kWh/mkw.

Jednocześnie z wnioskiem o kredyt ubiegamy się o dopłatę z NFOŚiGW. Pamiętajmy jednak, że jego kwota musi przekraczać kwotę dopłaty, o którą wnioskujemy.

Przed podpisaniem umowy kredytowej należy przekazać zobowiązanie kierownika budowy dotyczące realizacji przedsięwzięcia według wytycznych programu, czyli zgodnie z projektem architekta. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bank przyznaje kredyt, co oznacza, że uznaje planowane przedsięwzięcie za zgodne z programem.

Dopłatę możemy otrzymać po ukończeniu inwestycji, dołączając odpowiednie dokumenty, które poświadczają osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu takiej dokumentacji bank otrzymuje fundusze od NFOŚiGW.

Ministerstwo Środowiska edukuje

Niedawno ruszyła kampania promocyjno-informacyjna pod znamiennym hasłem "Dom, który dla mnie oszczędza", w pełni oddającym ideę budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Główną platformą kampanii jest strona internetowa: Wszczedzam-energie.pl. Umieszczono na niej szereg informacji objaśniających zasady projektowania oraz budowy tego typu projektów, a także dających pogląd na koszty.

Kampania stanowi część dwuletniego projektu "Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii", który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.