Reklama

W pierwszej kolejności warto się zorientować, czy dla terenu, na jakim planujemy kupić działkę, został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego, gdyż potrzebny nam będzie jego wypis i wyrys. Uzyskać je można w urzędzie gminy. Jeżeli gmina nie posiada takiego dokumentu, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jednakże zanim zaczniemy ubiegać się o jej wydanie, musimy wybrać projekt domu. Najistotniejszy w tym momencie jest jego wygląd z zewnątrz.

Następnie konieczna jest wizyta u geodety, który wykona mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. Dobrze jest się zorientować w cenach takiej usługi u kilku fachowców, gdyż różnice mogą być znaczące.

Posiadając projekt domu, mapę sytuacyjno-wysokościową i plan zagospodarowania przestrzennego w gminie (lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), musimy udać się do architekta. Architekt ma dostosować projekt do warunków przestrzennych na działce. Uzyskamy u niego również projekt przyłączenia mediów. Techniczne warunki ich przyłączenia należy uzgodnić z zakładem gazowniczym, energetycznym i wodociągowo-kanalizacyjnym.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Otrzymamy je w ciągu 65 dni od złożeniu pełnej dokumentacji do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Na tę dokumentację składają się: wniosek o pozwolenie na budowę, cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, mapa geodezyjna, a także informacje o przyłączach mediów.

Jednym z istotniejszych etapów (dla jakości i wyglądu domu, który zamierzamy zbudować) jest wybór ekipy budowlanej. O tym, czy wybrane przez nas przedsiębiorstwo budowlane jest solidne i profesjonalne, możemy się dowiedzieć z referencji. Warto też odwiedzić nieukończoną budowę, prowadzoną przez tę ekipę, by przekonać się osobiście o jakości usługi. Zanim dokonamy wyboru, możemy również skorzystać z opinii znajomych, którzy mają jakieś doświadczenia związane z wznoszeniem domu, czy remontem mieszkania. Bardzo istotne jest, by nie zaniedbać żadnych formalności przy podpisywaniu umowy z przedsiębiorstwem budowlanym. Warto uzgodnić każdy szczegół zakresu wykonywanych prac, terminów i płatności, a także warunki zerwania i odstąpienia od umowy.

Po podjęciu decyzji, którą ekipę budowlaną wybrać, musimy jeszcze powiadomić z siedmiodniowym wyprzedzeniem Starostwo Powiatowe o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

Jeżeli nie chcemy korzystać z ofert mieszkań na sprzedaż, musimy mieć świadomość, że jeszcze przed wzniesieniem własnych „czterech kątów” czeka nas wiele formalności. Należy też pamiętać, że na wszystkie etapy potrzeba czasu, warto więc dokładnie rozplanować każdy z nich.