Dom najchętniej na wsi i w niewielkim mieście

Reklama

Podobnie jak w ubiegłych latach ankietowani przez Oferteo.pl, serwis łączący poszukujących produktów i usług z ich dostawcami, wskazywali, że na budowę domu wybrali wieś. Według najnowszej edycji badania ten odsetek wyniósł 60 proc. i jest tym samym najwyższy w dotychczasowej historii badania.
W dalszej kolejności respondenci wskazywali na miasta liczące od 11 do 50 tysięcy mieszkańców. W największych miastach, liczących ponad 250 tysięcy mieszkańców (których w Polsce jest 11), domy wybudowało 10% badanych.

Najwięcej nowych inwestycji w 2017 roku powstało w województwach mazowieckim i śląskim, a więc najliczniej zamieszkanych w kraju. Na dalszych miejscach znalazły się województwa: małopolskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Z kolei najmniej nowych domów powstało w 2017 roku na Opolszczyźnie i w woj. świętokrzyskim.

Proces inwestycyjny od zakupu działki do wprowadzenia się do domu trwa przeciętnie 30 miesięcy.

Uwaga na koszty

Koszt budowy domu najczęściej mieścił się w przedziale od 300 do 499 tysięcy złotych – zadeklarowali ankietowani. W niemal co czwartym przypadku był on wyższy i wynosił od pół miliona złotych do 699 tysięcy. W 20 proc. przypadków inwestorzy zamknęli się w kwocie do 299 tysięcy złotych, a w 4 proc. przypadków wartość inwestycji przekroczyła milion złotych.

Planując budowę, należy być przygotowanym na dodatkowe koszty. Tzw. poduszka finansowa przydała się aż 65 proc. badanych przez Oferteo.

Osoby, w przypadku których ostateczne koszty były wyższe niż początkowo zakładano, wskazały, że najczęściej musiały być przygotowane na wydatek większy o 11 do 25 proc., a w prawie co czwartym przypadku – o nie więcej niż 10 proc. Na szczęście tylko w 4 proc. przypadków koszty okazały się wyższe przynajmniej o połowę.

W większości przypadków inwestorzy posiłkowali się kredytem bankowym. Skorzystało z niego 63 proc. ankietowanych.

Reklama

Marzenia spełniamy przed czterdziestką

Od lat najpopularniejszym powodem, dla którego decydujemy się na budowę domu, jest realizacja marzeń. Było to celem dla 60 proc. osób, które w 2017 roku budowały dom. W dalszej kolejności ankietowani wymieniali chęć posiadania ogrodu (47 proc.) i zwiększenia powierzchni mieszkalnej (43 proc.). Ponadto uznali, że budowa domu opłaca się bardziej niż kupno mieszkania (42 proc.), chcieli przeprowadzić się z miasta na wieś (28 proc.) i skorzystali z faktu, że byli już właścicielami działki budowlanej (23 proc.). Dla 22 proc. motywację stanowiły narodziny dzieci. Co ciekawe, tylko 1 proc. badanych wskazał, że chciał przeprowadzić się ze wsi do miasta.

Z badania Oferteo.pl wynika również, że najczęściej budowę domu rozpoczynamy przed 40. rokiem życia. W wieku 31-35 lat było 28 proc. inwestorów, co piąty mieścił się w przedziale od 36 lat do 40, a 21 proc. nie miało jeszcze ukończonego 30. roku życia. Respondenci, którzy rozpoczęli budowę po czterdziestce, stanowili 31 proc. badanych, w tym 13 proc. miało powyżej 50 lat.

Skąd przeprowadzamy się do domu?

"Przed wybudowaniem domu mieszkaliśmy najczęściej we własnym mieszkaniu" – taką odpowiedź udzieliła niemal połowa badanych. Co piąty mieszkał z rodzicami, a 17 proc. badanych – w mieszkaniu wynajmowanym.

Osoby, które przeprowadziły się do domu z własnego mieszkania, zapytane o jego dalsze losy, najczęściej odpowiadały, że zostanie ono sprzedane (44 proc.). Więcej niż co trzeci ankietowany przeznaczy je pod wynajem, 11 proc. zostawi je dla siebie, a 6 proc. przekaże dzieciom.

Kto i co jest w środku?

Statystyczny polski dom jest najczęściej zamieszkiwany przez 3-4 osoby – dzieje się tak w 64 proc. przypadków. Co czwarty ankietowany zadeklarował, że w jego domu na stałe mieszkają jedna bądź dwie osoby, a w 11 proc. przypadków jest to 5 osób i więcej.

Ankietowani przez Oferteo najczęściej decydowali się na trzy sypialnie (43 proc.), w 31 proc. nowych domów sypialnie są cztery, a w 18 proc. – jedna bądź dwie. Natomiast 8 proc. osób wskazało, że w ich domu jest pięć i więcej sypialni.

Jedna łazienka to za mało – uznało aż 87 proc. badanych. Dla 72 proc. odpowiednia okazała się liczba dwóch łazienek, 15 proc. chciało ich więcej. Tylko 13 proc. badanych wskazało, że w ich domach jest jedna łazienka.

Kuchnia w statystycznym domu połączona jest z salonem – stało się tak w przypadku 78 proc. badanych. W 22 proc. przypadków kuchnia jest samodzielna.

Przedstawione dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej w lutym i marcu 2018 roku wśród 1082 osób, które budowały dom w 2017 roku.