Dom najchętniej na wsi i w niewielkim mieście

Reklama

Podobnie jak w ubiegłych latach ankietowani przez Oferteo.pl, serwis łączący poszukujących produktów i usług z ich dostawcami, wskazywali, że na budowę domu wybrali wieś. Według najnowszej edycji badania ten odsetek wyniósł 60 proc. i jest tym samym najwyższy w dotychczasowej historii badania.
W dalszej kolejności respondenci wskazywali na miasta liczące od 11 do 50 tysięcy mieszkańców. W największych miastach, liczących ponad 250 tysięcy mieszkańców (których w Polsce jest 11), domy wybudowało 10% badanych.

Najwięcej nowych inwestycji w 2017 roku powstało w województwach mazowieckim i śląskim, a więc najliczniej zamieszkanych w kraju. Na dalszych miejscach znalazły się województwa: małopolskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Z kolei najmniej nowych domów powstało w 2017 roku na Opolszczyźnie i w woj. świętokrzyskim.

Proces inwestycyjny od zakupu działki do wprowadzenia się do domu trwa przeciętnie 30 miesięcy.

Uwaga na koszty

Koszt budowy domu najczęściej mieścił się w przedziale od 300 do 499 tysięcy złotych – zadeklarowali ankietowani. W niemal co czwartym przypadku był on wyższy i wynosił od pół miliona złotych do 699 tysięcy. W 20 proc. przypadków inwestorzy zamknęli się w kwocie do 299 tysięcy złotych, a w 4 proc. przypadków wartość inwestycji przekroczyła milion złotych.

Planując budowę, należy być przygotowanym na dodatkowe koszty. Tzw. poduszka finansowa przydała się aż 65 proc. badanych przez Oferteo.

Osoby, w przypadku których ostateczne koszty były wyższe niż początkowo zakładano, wskazały, że najczęściej musiały być przygotowane na wydatek większy o 11 do 25 proc., a w prawie co czwartym przypadku – o nie więcej niż 10 proc. Na szczęście tylko w 4 proc. przypadków koszty okazały się wyższe przynajmniej o połowę.

Reklama

W większości przypadków inwestorzy posiłkowali się kredytem bankowym. Skorzystało z niego 63 proc. ankietowanych.

Marzenia spełniamy przed czterdziestką

Od lat najpopularniejszym powodem, dla którego decydujemy się na budowę domu, jest realizacja marzeń. Było to celem dla 60 proc. osób, które w 2017 roku budowały dom. W dalszej kolejności ankietowani wymieniali chęć posiadania ogrodu (47 proc.) i zwiększenia powierzchni mieszkalnej (43 proc.). Ponadto uznali, że budowa domu opłaca się bardziej niż kupno mieszkania (42 proc.), chcieli przeprowadzić się z miasta na wieś (28 proc.) i skorzystali z faktu, że byli już właścicielami działki budowlanej (23 proc.). Dla 22 proc. motywację stanowiły narodziny dzieci. Co ciekawe, tylko 1 proc. badanych wskazał, że chciał przeprowadzić się ze wsi do miasta.

Z badania Oferteo.pl wynika również, że najczęściej budowę domu rozpoczynamy przed 40. rokiem życia. W wieku 31-35 lat było 28 proc. inwestorów, co piąty mieścił się w przedziale od 36 lat do 40, a 21 proc. nie miało jeszcze ukończonego 30. roku życia. Respondenci, którzy rozpoczęli budowę po czterdziestce, stanowili 31 proc. badanych, w tym 13 proc. miało powyżej 50 lat.

Skąd przeprowadzamy się do domu?

"Przed wybudowaniem domu mieszkaliśmy najczęściej we własnym mieszkaniu" – taką odpowiedź udzieliła niemal połowa badanych. Co piąty mieszkał z rodzicami, a 17 proc. badanych – w mieszkaniu wynajmowanym.

Osoby, które przeprowadziły się do domu z własnego mieszkania, zapytane o jego dalsze losy, najczęściej odpowiadały, że zostanie ono sprzedane (44 proc.). Więcej niż co trzeci ankietowany przeznaczy je pod wynajem, 11 proc. zostawi je dla siebie, a 6 proc. przekaże dzieciom.

Kto i co jest w środku?

Statystyczny polski dom jest najczęściej zamieszkiwany przez 3-4 osoby – dzieje się tak w 64 proc. przypadków. Co czwarty ankietowany zadeklarował, że w jego domu na stałe mieszkają jedna bądź dwie osoby, a w 11 proc. przypadków jest to 5 osób i więcej.

Ankietowani przez Oferteo najczęściej decydowali się na trzy sypialnie (43 proc.), w 31 proc. nowych domów sypialnie są cztery, a w 18 proc. – jedna bądź dwie. Natomiast 8 proc. osób wskazało, że w ich domu jest pięć i więcej sypialni.

Jedna łazienka to za mało – uznało aż 87 proc. badanych. Dla 72 proc. odpowiednia okazała się liczba dwóch łazienek, 15 proc. chciało ich więcej. Tylko 13 proc. badanych wskazało, że w ich domach jest jedna łazienka.

Kuchnia w statystycznym domu połączona jest z salonem – stało się tak w przypadku 78 proc. badanych. W 22 proc. przypadków kuchnia jest samodzielna.

Przedstawione dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej w lutym i marcu 2018 roku wśród 1082 osób, które budowały dom w 2017 roku.