Dziś zajmuje się tym Rada Ministrów. Może to znacznie poprawić sytuację materialną świadczeniobiorców, jak uważa ekspert.

Reklama

Jeśli przepisy wejdą w życie, właściciel mieszkania, domu lub działki będzie mógł zawrzeć umowę z bankiem na tak zwany odwrócony kredyt hipoteczny.

Decydując się na takie rozwiązanie trzeba będzie dokładnie sprawdzić ofertę, zaleca ekonomista.

Jak dodaje nie tylko trzeba sprawdzić wiarygodność oferującego, ale także dokładnie przeczytać umowę.

Po podpisaniu dokumentów bank wypłaci świadczenie jednorazowo lub w ratach.

Po śmierci zawierającego umowę, stroną staje się współmałżonek. Dzieci korzystających z kredytu mogą potem spłacić dług rodziców i przejąć nieruchomość.