Cała prawda o hipotekach

| Aktualizacja:

Kredyty bankowe, pożyczki i inne wierzytelności pieniężne można zabezpieczyć hipoteką ustanowioną na nieruchomości oraz na niektórych prawach: użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Wierzyciel może skutecznie zabezpieczyć pożyczone pieniądze, obciążając hipoteką nieruchomość dłużnika.

wróć do artykułu