Przedstawiciele spółek budowlanych w Polsce oczekują stabilizacji. Przewidują niewielki wzrost produkcji budowlanej - o 0,8 procent w tym roku. W porównaniu z prognozami z czerwca ubiegłego roku oznacza to zmianę na plus - w 2013 roku bowiem przedsiębiorstwa przewidywały, że w 2014 roku nastąpi spadek produkcji o 1 procent.